دوشنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۸

فراخوان عمومی شناسائی و ارزیابی پیمانکاران آموزشی

سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکاران واجد صلاحیت جهت اجرای دوره های آموزشی فرهنگسراها و مراکز فرهنگی اقدام نماید.

ادامه مطلب

شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

تجهیز امکانات آموزشی فرهنگسراها

تجهیز امکانات آموزشی فرهنگسراها

ادامه مطلب
۱ ۲ تعداد نمايش: 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید