چهارشنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

کرونا

در کرونا باید چه چیزهایی رعایت کنیم ...

ادامه مطلب

چهارشنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

رونمایی از اولین سند راهبردی ارتقاء فرهنگ شهرنشینی

برای اولین بار در شهر مقدس مشهد ، سند راهبردی ارتقائ فرهنگ شهروندی رونمایی شد .

ادامه مطلب
۱ ۲ ۳ تعداد نمايش: 

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید