توضیحات دوره آموزشی :نقاشی طبیعت بی جان

طبیعت بی جان یک طراحی هنری است که از اجسام بی جان استفاده می کند. نقاشی سیاه قلم نوعی هنر طراحی است که با استفاده از زغال و مداد کنته انجام می‌شود و بیشتر برای کشیدن چهره و طبیعت بی‌جان به کار می‌رود به طور معمول اجسام معمولی که طبیعی هستند می توانید از آنها در طراحی طبیعت بی جان استفاده کنید ، منظور از طراحی طبیعت بی جان ، طراحی از خوراکی، گل، اجسام، حیوانات بی جان، گیاهان و درختان، سنگ یا طراحی ازوسایل دست ساز انسان مثل، لیوان نوشیدنی، کتاب، گلدن ها، جواهرات، سکه، لوله و ... می باشد.

این دوره آموزشی 12جلسه 64000 تومان است.

جزئیات دوره:

تعداد جلسه:10

تعداد افراد مجاز:10

مبلغ: مطابق تعرفه مصوب

مکان های قابل برگزاری: نمایش روی نقشه

دسته بندی:هنرهای تجسمی-

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید