توضیحات دوره آموزشی :تراریوم

باغ شیشه ایی یا تراریوم اصطلاحی است  که امروزه برای کشت گیاهان در محفظه های شیشه ایی به کار می رود این عمل ضمن جالب بودن بسیار سرگرم کننده بوده وتنها روشی است که گیاهان آپارتمانی در محیط بسته ودر اتمسفرکه نسبتا عاری از آلودگی  است رشد می نمایند.میدانیم کمبود آب موجب پژمردگی وخشک شدن گیاه شده وآب اضافی باعث پوسیدگی ریشه وازبین رفتن گیاه می شود در صورتی که تراریوم در محیطی بسته باشد وآب آن به حال تعادل در آید برای مدت زمان  زیادی احتیاج به آبیاری ندارد زیرا هوای داخل شیشه رطوبت خاک را گرفته  و آب جذب شده رااز راه روزنه برگ به صورت بخار پس می دهد.این بخار در بالای تراریوم متراکم شده وبه صورت قطرات ریزی از کنار شیشه راه خودرا به داخل خاک می پیماید واین سیکل مرتبا تکرار میگردد که تبدیل به بخار شده واین بخارهوارا مرطوب نگه داشته  ورطوبت  مورد احتیاج گیاه را در اختیارش میگذارد.

این دوره آموزشی 4جلسه است.

جزئیات دوره:

تعداد جلسه:10

تعداد افراد مجاز:10

مبلغ: مطابق تعرفه مصوب

مکان های قابل برگزاری: نمایش روی نقشه

دسته بندی:هنرهای تزئینی-

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید