مشکل در اتصال به بانک اطلاعاتی
لطفا نام کاربری رمز عبور و نام میزبان را چک کنید
برای راهنمایی به اینجا را بروید.

مشکل در انتخاب بانک اطلاعاتی
لطفا نام بانک اطلاعاتی را چک کنید.
برای راهنمایی به اینجا را بروید.

سامانه آموزش های شهروندی
ورود کاربرفرهنگ عمومی مهارت عمومی مهارت تخصصی


  

ثبت نام اساتيد و مربيان


باید با فرهنگ سازی لازم، یك حركت تدریجی در زمینه اصلاح این مسئله(سبك زندگي) ایجاد شود. مقام معظم رهبري