ورود کاربرفرهنگ عمومی مهارت عمومی مهارت تخصصی


  

ثبت نام اساتيد و مربيان


باید با فرهنگ سازی لازم، یك حركت تدریجی در زمینه اصلاح این مسئله(سبك زندگي) ایجاد شود. مقام معظم رهبري

سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري مشهد با توجه به اهميت موضوع اصلاح سبك زندگي اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي نموده است.